Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Chyba żaden z nowoczesnych portów nie będzie miał żadnych szans na odpowiedni rozwój, jeśli doprowadzone do niego nie zostaną odpowiednio przepustowe komunikacyjne trasy, i to nie tylko drogowe lecz również pociągowe. W chwili obecnej infrastruktura kolejowa pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza na terenach portowych będzie jeszcze wiele rzeczy do wykonania w tych obszarach. Jeśli będzie chodzić o Trójmiasto, to tu znacznie lepiej będzie pod tym względem wypadał Gdański Port. W pierwszym miesiącu aktualnego roku oddano do użytku linię 226 między Północnym Portem a Pruszczem Gdańskim. Poza tym w trakcie budowy jest kolejny tor na tej właśnie trasie, przez co już od połowy roku pociągi jeździć będą mogły w obie strony, z przepustowością w okolicach dwustu pełnych składów na dobę. Plany są jeszcze większe, bowiem zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Gdańskiego portu docelowa przepustowość modernizowanej linii ma być zwiększona nawet sześć razy. Dlatego też już teraz wykonywanych jest kilka bardzo ważnych inwestycji, jakie na pewno pomogą w realizacji tych zamierzeń, a kilka nowych będzie w trakcie konsultacji społecznych, projektowania czy też kompletowania koniecznej dokumentacji.

Podobnie duży zakres prac prowadzony jest w porcie w Gdyni. W pierwszej kolejności port ten ma w planach dostosować kolejową infrastrukturę do standardów sieci TEN-T. Pozwoli to przede wszystkim na obsługę dużo cięższych i dłuższych składów niż obecnie, bo aż długich na 740 metrów. Przeprowadzona równocześnie kompleksowa modernizacja systemu sterowania ruchem przyczyni się z kolei do sporego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a równocześnie poprawi jakość obsługi przejazdów w samym porcie. Jednym z dużych projektów, które znacząco by mogły na dłuższy okres czasu poprawić jakość kolejowych połączeń w Gdyni, jest przebudowa dwóch linii przebiegających przez to miasto. Aktualnie linie mają tylko po jednym torze, a oprócz tego nie są zelektryfikowane, tak więc oba z tych obszarów byłyby do realizacji. Aktualnie ten właśnie projekt jest w fazie studium wykonalności, a po ukończeniu tego etapu można będzie przedstawić najbardziej obiecujące pomysły i rozwiązania. Planowany koszt to około 1,6 miliarda złotych, a wstępny termin realizacji to rok 2021.