Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadowaniem na statek

Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadowaniem na statek

Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statku

Wszelkie urzędy które się zajmują przepisami związanymi z transportem morskim coraz większy nacisk kładą na kwestie bezpieczeństwa transportu. Już za kilka miesięcy w życie będą wchodzić przepisy związane z dokładnym weryfikowaniem masy załadowanych kontenerów. Zgodnie z ich brzmieniem całkowity obowiązek przeprowadzenia tej kontroli będzie spoczywał na podmiocie nadającym ładunek, i ma się to odbyć jeszcze przed załadunkiem. Przepisy te zostały określone już w roku 2014, natomiast problemy te widziano już znacznie wcześniej, jednak z różnych przyczyn rozwiązania nie wprowadzono w życie. Zgodnie z nowymi wytycznymi każdy nadawca kontenera zostaje zobowiązany do dokładnego zweryfikowania jego wagi i zadeklarowania terminalowi i przewoźnikowi. Wprowadzono także zakaz wysyłki ładunków, które nie były zweryfikowane. Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadowaniem na statekSugerowane są obecnie dwa sposoby sprawdzania, więc będą tu możliwości wybrania tego, który będzie bardziej pasował. Pierwszym z nich jest zważenie kontenera, który jest już wypełniony przy użyciu certyfikowanych urządzeń, zaś drugi to sprawdzenie masy całego ładunku i dodanie do tego wagi pustej skrzyni.

Kłopot z podawanymi niepoprawnie wagami znany był od wielu lat, i wielu lat też było to dość niebezpieczne. Do ładowni pojedynczego kontenerowca może jednorazowo wejść kilkanaście tysięcy jednostek kontenerowych. Przy tak dużej ilości nieduże nawet różnice w zadeklarowanej wadze w porównaniu z rzeczywistą mogą spowodować wiele problemów w czasie płynięcia. Już niejednokrotnie zdarzały się sytuacje zapadania się kontenerów, problemy utrzymaniem odpowiedniej stabilności statków czy nawet groźne wypadki pośród pracujących tam ludzi. W skrajnym przypadku, przy dużych odchyleniach między wagą faktyczną a deklarowaną może nawet dość do przechyłu i utonięcia jednostki, co już parokrotnie w historii się zdarzyło. Dlatego też morska branża z dużą radością przyjęła wprowadzone zmiany, pomimo tego że wiązać się one będą z większym nakładem pracy. Na szczęście w pierwszej kolejności postanowiono na kwestie bezpieczeństwa, a nie na zyski bez względu na cenę. Dzięki temu można żywić nadzieję, że sytuacje jakie miały miejsce w przeszłości już się więcej nie zdarzą.