Spedycja

Spedycja

Transport lotniczy         Airport Hurghada
Transport lotniczy Airport Hurghada
Spedycja   i  Transport morski  to po prostu mówiąc postępowanie, którego  celem ma być przewóz towaru, jak i transport kontenera.

Opracowanie objaśnień pojęcia ” spedycja ” w ramach wypracowanych ciągów logistycznych jak i transportowych spowodowana była dwoma oddziaływaniami.

Po pierwsze, są to zadania handlowe, gdzie zasadniczą przesłanką użycia definicji jest potrzeba rozłączenia się praw własności materiału (np. kontener transport) od podjęcia się wykonawstwa usługi jego dystrybucji. Po drugie istotna może być funkcja przewoźnika (czynnościowa). W spedycji spedytor wyrażające systemy podażowe na rynku usług TSL, jednakże inne funkcje pełni zamawiający usługę przewozu, który reprezentuje struktury popytowe rynku usług spedycyjnych.

Według z najpopularniejszymi wykładniami prawnymi Spedytorem jest osoba prawna (firma) bądź fizyczna (przedsiębiorca), której celem może być aranżowanie przewozu ładunków. Spedytor za określone wynagrodzenie świadczy usługi spedycyjne w transporcie morskim na rzecz innych osób prawnych bądź fizycznych czy również na potrzeby nasze. Spedytor może być organizatorem przewozu, transportu kontenera, odpowiada za niego do strony formalno-prawnej, np. wystawiając dokumenty spedycyjne ( lub także listy przewozowe w zależności od użytego do kontener -transportu środka przenoszenia). W powszedniej praktyce transportowej mianem Spedytora oznacza się przedsiębiorstwa spedycyjne.

Z innego spojrzenia Spedycja może być określana jako wszelka działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przewozu ładunków na zlecenie osoby prawnej czy fizycznej a także na wykonaniu grupy czynności dodatkowych, wynikających ze szczegółów zlecenia. Wypada pamiętać, iż Spedycja równolegle transport jak również logistyki bywa jednym z elementów branży TSL (transport-spedycja-logistyka).
Spedycja, kiedy wszelka działalność gospodarcza, podlega dużo klasyfikacjom. Zarówno w transporcie morskim. Dotyczy to też usług transport kontenera jak również kontener transport. Na przykład wyróżnić można spedycję będącą usługą materialną oraz spedycję będącą świadczeniem nieodpłatnym.
Pierwsza z nich, z alokacją na sprzedaż, ma charakter działalności publicznej, do której dostęp, zgodnie z kanonami rynkowymi, nie zdoła być ograniczany. Z usługi spedycyjnej może korzystać każdy partycypant rynku. Lecz Spedycja jako świadczenie bezpłatne może być składnikiem szerszego procesu gospodarczego, do jakiego dostęp ma wyłącznie jego bezpośredni wytwórca. Niesie on wtenczas staranie spedycyjne, lecz zamyka się ono w ramach organizacji wykonującej pewien szerszy produkt finalny. W praktyce gospodarczej spedycja taka ma nazwę spedycji własnej.

Spośród miejsca widzenia złożoności procesu spedycyjnego (włączając w to relacje: transport kontenera oraz kontener transport) istotnym podziałem owej działalności bywa wyodrębnienie: spedycji gałęziowej i spedycji intermodalnej.